https://www.sklepfotograficzny.com.pl/sklep/moduly/galeria/UserFiles/36/533_full.jpg https://www.sklepfotograficzny.com.pl/sklep/moduly/galeria/UserFiles/36/526_full.jpg https://www.sklepfotograficzny.com.pl/sklep/moduly/galeria/UserFiles/36/529_full.jpg https://www.sklepfotograficzny.com.pl/sklep/moduly/galeria/UserFiles/36/531_full.jpg https://www.sklepfotograficzny.com.pl/sklep/moduly/galeria/UserFiles/71/2435_full.jpg https://www.sklepfotograficzny.com.pl/sklep/moduly/galeria/UserFiles/36/534_full.jpg https://www.sklepfotograficzny.com.pl/sklep/moduly/galeria/UserFiles/36/527_full.jpg https://www.sklepfotograficzny.com.pl/sklep/moduly/galeria/UserFiles/36/528_full.jpg
{C}{C}{C} {C}{C}{C}

Regulamin

Regulamin zakupów

 

 

1.Definicje

2.Postanowienia ogólne

3.Rejestracja

4.Zamówienie i Realizacja dostawy

5.Cennik dostaw

6.Gwarancja

7.Odstąpienie od umowy

 

 

 Internetowy Sklep Fotograficzny "Foto Marzenie", dostępny pod adresem www.sklepfotograficzny.com.pl  prowadzony jest przez firmy PHU Foto-Nova Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul.Borsucza 12, NIP 676-22-01-065, Regon  356378636, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000120975 oraz OPTIMA s.c. z siedzibą w Krakowie, ul. Starowiślna 74


 

1.1.Sklep – serwis internetowy prowadzony przez PHU Foto-Nova sp. z o.o. oraz OPTIMA s.c.

1.2.Administrator sklepu internetowego - PHU Foto-Nova sp. z o.o. oraz OPTIMA s.c.

1.3.Klient - osoba fizyczna bądź prawna, która dokonała Rejestracji.

1.4.Doradca – osoba pierwszego kontaktu tj. handlowiec lub sprzedawca udzielający informacji o towarze, jego dostępności itp.

1.5.Transakcja – wszelkie umowy Kupna Sprzedaży zawarte pomiędzy Klientem a Sklepem.

1.6.Asortyment – rzeczy ruchome dostępne w Sklepie.

1.7.Regulamin – niniejszy regulamin.

 

2.Postanowienia ogólne

 

2.1.Zawarcie umowy sprzedaży odbywać się będzie wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu.

 

2.2.Klientem może być osoba fizyczna lub prawna, bez ograniczeń terytorialnych, która dokonała Rejestracji.

 

2.3.Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych ( chyba, że opis produktu stanowi inaczej ) i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

2.4.Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

2.5.Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 

2.6.Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny i/lub faktura VAT.

 

2.7.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 

2.8.Sklep dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w opisach i danych technicznych produktów były zgodne z rzeczywistością . W każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 2.9.Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep Fotomarzenie.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Fotomarzenie.pl zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 .

 

3. Rejestracja


3.1.Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie, jest dokonanie Rejestracji.


3.2.Rejestracja odbywa się na zasadach określonych poniżej:

-wypełnienie i przesłanie do Administratora formularza rejestracyjnego,

- zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.

-wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystanie w celach

administracyjnych i marketingowych przez PHU Foto-Nova Sp. z o.o. danych zawartych w

formularzu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.

(DzU. Nr 133.poz 883).

 

3.3.Przesyłając formularz rejestracyjny rejestrujący oświadcza, że zawarte w nim dane są

kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

 

3.4.Przesyłając formularz rejestracyjny dokonujący rejestracji wyraża zgodę na wykorzystanie

danych w nim zawartych do celów realizacji zamówienia.

 

3.5.Gromadzenie i przechowywanie danych, o których mowa wyżej szczegółowo określają zasady Polityki Prywatności.


4.Zamówienie i realizacja zamówienia.


4.1.W szczególnych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zamówienia. O takich przypadkach Sklep poinformuje  zamawiającego.


4.2.Potwierdzenia zamówienia dokonuje pracownik sklepu telefonicznie weryfikując dane teleadresowe podane w zamówieniu.


4.3.Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia w przypadku gdy nie uda się go potwierdzić w ciągu dwóch dni roboczych.


4.4.Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej UPS  lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.


4.5.Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w Cenniku Dostaw .

 

4.6.Możliwe są następujące formy płatności:

-za pobraniem - gotówką kurierowi lub na poczcie przy odbiorze towaru;

-przelewem - po potwierdzeniu zamówienia, towar w naszym magazynie jest rezerwowany do czasu zaksięgowaniu wpłaty na konto. Po stwierdzeniu wpłaty paczka jest pakowana i wysyłana.

-gotówką przy odbiorze sobistym ( nie ma możliwości płatności kartą płatniczą lub kredytową )


4.7.Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Dostaw.

 

4.8.W szczególnych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości lub części wartości zamówienia. W takim przypadku zamawiający zostanie o tym poinformowany po otrzymaniu przez Sklep zamówienia.

 

4.9.Podawany przy każdym towarze czas realizacji zamówienia jest czasem orientacyjnym i informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili przygotowania go do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

Rzeczywisty termin otrzymania przesyłki równy jest czasowi realizacji zamówienia i czasowi dostawy.

 

4.10.W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.

Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni, firmą kurierską- zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. Sklep  odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej o ile nie wynikają one z przyczyn działania tak zwanej siły wyższej.

4.11 W przypadku odbioru osobistego klient zobowiązuje się do odbioru zamówienia w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania go do realizacji. Zamówienie ulega anulowaniu po tym terminie.

4,12 Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku ewidentnego błędu w cenie lub dostępności produktu.

 


5.Cennik transportu

 

5.1.Koszty dostawy realizowanego zamówienia pokrywa kupujący.

5.2.Koszty dostawy uwzględniane są w formularzu zamówienia.

5.3.Akceptacja zamówienia oznacza, że zamawiający zgadza się ponieść koszty dostawy.

5.4.Szczegółowe koszty dostawy dla poszczególnych form płatności reguluje Cennik Dostaw.


 6.Gwarancja

6.1.Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta oraz na życzenie mogą zostać wysłane przed zakupem pocztą elektroniczną. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

 

6.2.Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sklepu  na adres: PHU Foto Nova Sp. z o.o., 30-408 Kraków, ul.Borsucza 12. W  celu uzgodnienia sposobu prosimy skontaktować się z naszą firmą.

 

6.3.Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 

6.4.Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony do 14 dni roboczych. Jeżeli w ciągu 14 dni roboczych sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.

Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 14 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym lub zwrotu pieniędzy. Tryb przyspieszony dotyczy tylko produktów nienoszących śladów użytkowania. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny na magazynach sklepu, nowy towar zostanie wysłany w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartości ceny produktu lub zaproponuje inny, dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.

 

6.5.W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.

 

7. Odstąpienie od Umowy

 

7.1.Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
 
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie po odesłaniu zakupionego produktu, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy i płatności innego, niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym przy danym Produkcie ).


 
Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie internetowym Fotomarzenie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: hurt@foto-nova.com.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej:
 
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
 
[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],
numer zamówienia w sklepie internetowym Fotomarzenie [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej].
 
Przesyłkę należy nadać na adres: P.H.U. Foto-Nova sp. z o.o., ul. Borsucza 12, 30-408 Kraków
 
Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy :
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
 

7.2.W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres Sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oryginał dokumentu potwierdzającego zakup ( paragon lub faktura ), oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu pod względem kompletności. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania Sklep do 7 dni dokonuje zwrotu pieniędzy na podane w oświadczeniu konto. W przypadku zakupu dokumentowanego fakturą VAT zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

 

7.3.Zawsze w momencie odbioru przesyłki od kuriera lub listonosza prosimy o sprawdzenie stanu fizycznego opakowania. Jeśli opakowanie nosi ślady uszkodzeń mechanicznych prosimy o nieodbieranie przesyłki i informację mailową lub telefoniczną o tym fakcie.  

7.4.Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia ceny i warunków dostawy  towaru przez sprzedającego i po wpłynięciu kwoty zapłaty na konto sklepu.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
 
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


 

Kraków 25.12.2014 r

 

 

 

 

  

 

^
Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce - Informacja o cookies w zakładce "Polityka cookies". Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. »