+48 12 267 31 81
hurt@foto-nova.com.pl
0.00 PLN
0

Regulamin

PRODUCENT

Regulamin zakupów

 

 

1.Definicje

2.Postanowienia ogólne

3.Rejestracja

4.Zamówienie i Realizacja dostawy

5.Cennik dostaw

6.Gwarancja

7.Odstąpienie od umowy

8. Przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

 Internetowy Sklep Fotograficzny "Fotomarzenie", dostępny pod adresem www.sklepfotograficzny.com.pl  prowadzony jest przez firmę:
PHU Foto-Nova Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul.Borsucza 12, NIP 676-22-01-065, Regon  356378636, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000120975

Adres e-mail do kontaktu: hurt@foto-nova.com.pl

 

 

1.1.Sklep – serwis internetowy prowadzony przez PHU Foto-Nova sp. z o.o. oraz OPTIMA s.c.

1.2.Administrator sklepu internetowego - PHU Foto-Nova sp. z o.o. oraz OPTIMA s.c.

1.3.Klient - osoba fizyczna bądź prawna, która dokonała Rejestracji.

1.4.Doradca – osoba pierwszego kontaktu tj. handlowiec lub sprzedawca udzielający informacji o towarze, jego dostępności itp.

1.5.Transakcja – wszelkie umowy Kupna Sprzedaży zawarte pomiędzy Klientem a Sklepem.

1.6.Asortyment – rzeczy ruchome dostępne w Sklepie.

1.7.Regulamin – niniejszy regulamin.

 

2.Postanowienia ogólne

 

2.1.Zawarcie umowy sprzedaży odbywać się będzie wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu.

 

2.2.Klientem może być osoba fizyczna lub prawna, bez ograniczeń terytorialnych, która dokonała Rejestracji.

 

2.3.Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych ( chyba, że opis produktu stanowi inaczej ) i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

2.4.Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

2.5.Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 

2.6.Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny i/lub faktura VAT.

 

2.7.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 

2.8.Sklep dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w opisach i danych technicznych produktów były zgodne z rzeczywistością . W każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 

3. Rejestracja


3.1.Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie, jest dokonanie Rejestracji.


3.2.Rejestracja odbywa się na zasadach określonych poniżej:

-wypełnienie i przesłanie do Administratora formularza rejestracyjnego,

- zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.

-wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystanie w celach

administracyjnych i marketingowych przez PHU Foto-Nova Sp. z o.o. danych zawartych w

formularzu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.

(DzU. Nr 133.poz 883).

 

3.3.Przesyłając formularz rejestracyjny rejestrujący oświadcza, że zawarte w nim dane są

kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

 

3.4.Przesyłając formularz rejestracyjny dokonujący rejestracji wyraża zgodę na wykorzystanie

danych w nim zawartych do celów realizacji zamówienia.

 

3.5.Gromadzenie i przechowywanie danych, o których mowa wyżej szczegółowo określają zasady Polityki Prywatności.


4.Zamówienie i realizacja zamówienia.


4.1.W szczególnych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zamówienia. O takich przypadkach Sklep poinformuje  zamawiającego.


4.2.Potwierdzenia zamówienia dokonuje pracownik sklepu telefonicznie weryfikując dane teleadresowe podane w zamówieniu.


4.3.Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia w przypadku gdy nie uda się go potwierdzić w ciągu dwóch dni roboczych.


4.4.Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej DHL, kurierem Pocztex Expres 24  lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.


4.5.Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w Cenniku Dostaw .

 

4.6.Możliwe są następujące formy płatności:

-za pobraniem - gotówką kurierowi lub na poczcie przy odbiorze towaru;

- szybka płatność:  Przelewy24 lub karta ( operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. )

-przelewem - po potwierdzeniu zamówienia, towar w naszym magazynie jest rezerwowany do czasu zaksięgowaniu wpłaty na konto. Po stwierdzeniu wpłaty paczka jest pakowana i wysyłana.

-gotówką przy odbiorze sobistym ( nie ma możliwości płatności kartą płatniczą lub kredytową )

 


4.7.Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Dostaw.

 

4.8.W szczególnych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości lub części wartości zamówienia. W takim przypadku zamawiający zostanie o tym poinformowany po otrzymaniu przez Sklep zamówienia.

 

4.9.Podawany przy każdym towarze czas realizacji zamówienia jest czasem orientacyjnym i informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili przygotowania go do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

Rzeczywisty termin otrzymania przesyłki równy jest czasowi realizacji zamówienia i czasowi dostawy.

 

4.10.W przypadku płatności przelewem tradycyjnym powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.

Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni, firmą kurierską- zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. Sklep  odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej o ile nie wynikają one z przyczyn działania tak zwanej siły wyższej.

4.11 W przypadku odbioru osobistego klient zobowiązuje się do odbioru zamówienia w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania go do realizacji. Zamówienie ulega anulowaniu po tym terminie.

4,12 Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku ewidentnego błędu w cenie lub dostępności produktu.

 


5.Cennik transportu

 

5.1.Koszty dostawy realizowanego zamówienia pokrywa kupujący.

5.2.Koszty dostawy uwzględniane są w formularzu zamówienia.

5.3.Akceptacja zamówienia oznacza, że zamawiający zgadza się ponieść koszty dostawy.

5.4.Szczegółowe koszty dostawy dla poszczególnych form płatności reguluje Cennik Dostaw.


 6.Gwarancja

6.1.Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta oraz na życzenie mogą zostać wysłane przed zakupem pocztą elektroniczną. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

 

6.2.Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sklepu  na adres: PHU Foto Nova Sp. z o.o., 30-408 Kraków, ul.Borsucza 12. W  celu uzgodnienia sposobu prosimy skontaktować się z naszą firmą.

 

6.3.Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 

6.4.Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony do 14 dni roboczych. Jeżeli w ciągu 14 dni roboczych sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.

Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 14 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym lub zwrotu pieniędzy. Tryb przyspieszony dotyczy tylko produktów nienoszących śladów użytkowania. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny na magazynach sklepu, nowy towar zostanie wysłany w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartości ceny produktu lub zaproponuje inny, dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.

 

6.5.W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.

 

7. Odstąpienie od Umowy

 

7.1.Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
 
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie po odesłaniu zakupionego produktu, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy i płatności innego, niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym przy danym Produkcie ).


 
Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie internetowym Fotomarzenie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: hurt@foto-nova.com.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej:
 
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
 
[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],
numer zamówienia w sklepie internetowym Fotomarzenie [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej].
 
Przesyłkę należy nadać na adres: P.H.U. Foto-Nova sp. z o.o., ul. Borsucza 12, 30-408 Kraków
 
Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy :
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
 

7.2.W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres Sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oryginał dokumentu potwierdzającego zakup ( paragon lub faktura ), oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu pod względem kompletności. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania Sklep do 7 dni dokonuje zwrotu pieniędzy na podane w oświadczeniu konto. W przypadku zakupu dokumentowanego fakturą VAT zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

 

7.3.Zawsze w momencie odbioru przesyłki od kuriera lub listonosza prosimy o sprawdzenie stanu fizycznego opakowania. Jeśli opakowanie nosi ślady uszkodzeń mechanicznych prosimy o nieodbieranie przesyłki i informację mailową lub telefoniczną o tym fakcie.  

7.4.Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia ceny i warunków dostawy  towaru przez sprzedającego i po wpłynięciu kwoty zapłaty na konto sklepu.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
 
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


8. Przetwarzanie danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest P.H.U. Foto-Nova sp. z oo, ul. Borsucza 12, 30-408 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-SRÓDMIESCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY pod numerem 0000120975, NIP 6762201065, adres poczty elektronicznej: hurt@foto-nova.com.pl, numer telefonu kontaktowego: 12 2673181 - zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Sprzedawcą.
 2. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej "RODO" lub "Rozporządzenie RODO". Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 5. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 6. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a:  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b:  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c:  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 d:  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 
 
2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
Wykonanie Umowy Sprzedaży oraz przesłanie spersonalizowanej informacji handlowej w ramach marketingu bezpośredniego.

Wykonanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów.
Artykuł 6 ust. 1 lit. b i f) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes administratora).

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
Marketing. Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda).

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Adres poczty elektronicznej.
Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży. Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO.

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Adres poczty elektronicznej.
Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych. Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395).

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO.

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usł
 
 
 
3. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
 
 
 
Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
 2. dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.
 3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 
 
4. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności

 

Kraków 24.05.2018 r

 

 

 

 POLECAMYZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

NASZE MARKIPrzelewy 24
DPD
DHL
Poczta Polska
Bank Pekao
©    Oprogramowanie sklepu internetowego web-market.pl
Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce - Informacja o cookies w zakładce "Polityka cookies". Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. »